Bạn không có vốn! Không sao cả. . Bạn cần phải có hiểu biết. Bạn sẽ huy động được vốn. Bạn có thể thậm chí mua bất động sản 0 đồng. giống như rất nhiều bạn học viên của tôi.. Được chưa ạ!. Hiện nay đang đi mua bất động sản . mà không bỏ đồng nào.. Bây

Bạn không có vốn! Không sao cả. . Bạn cần phải có hiểu biết. Bạn sẽ huy động được vốn. Bạn có thể thậm chí mua bất động sản 0 đồng. giống như rất nhiều bạn học viên của tôi.. Được chưa ạ!. Hiện nay đang đi mua bất động sản . mà không bỏ đồng nào.. Bây giờ nó là cái bí quyết đầu tiên . Bí quyết số 1 mà các bạn có thể ghi vào . cái sổ thông thái của mình. . Có rất nhiều bạn khi đến gặp tôi . Các bạn nói như thế này:. Bây giờ em mới bắt đầu trong việc kinh doanh bất động sản. Thì em nên như thế nào? . Em lên làm cái việc gì đầu tiên. Em nên gọi là lựa chọn cái mô hình. cái công cụ hay là cái hình thức. Hay là cái bước đầu tiên của em . vào cái việc kinh doanh bất động sản . Thì em nên làm gì?. Thì tôi chia sẻ cho các bạn một cái trường hợp. Một cái bạn ngày xưa mà tôi có hướng dẫn. Thì bạn này thì bắt đầu bạn đi chỉ là.

Đi môi giới cho thuê nhà thôi.. Thế thì tôi bảo bạn ấy là:. “Em có muốn thu nhập đột phá không?”. Thế thì em đừng chỉ dừng ở cái việc môi giới. cho thuê cái nhà, mỗi căn hộ 3 triệu 5 triệu 10 triệu đồng. Thì em chỉ được Ví dụ 50% . Được 1 triệu rưỡi, em được 2 triệu rưỡi . hoặc được 5 triệu đồng . Thế thì em hãy thử môi giới bán nhà đi. Thì anh hướng dẫn cho em môi giới bán nhà. Mà rất là nhanh, thì tóm lại là. Tôi cũng giúp cho bạn ấy, tôi kết nối. cho bạn ấy một khách hàng thì bạn ấy . bán cái nhà đó.. Thì cái nhà đó tôi vẫn nhớ cái ngày giao dịch. Nó là ngày đúng thứ 6 và ngày 13. Thì tóm lại cái này sản đó khoảng hơn 2 tỷ đồng. Thì bạn ấy bán cái tài sản đó . Mà bạn ấy được 1% tiền phí hoa hồng đầu tiên. Được khoảng hơn 2 chục triệu đồng . Thế thì tại sao mà bạn đấy lại kiếm được tiền?. Thì tôi chia sẻ bạn là cái lý do là.

Bạn ấy có kỹ năng. Cái kỹ năng gì? . Thì tôi chia sẻ với bạn là kỹ năng marketing.. Tức là quảng cáo tài sản và khi khách hàng. người ta vào xem tài sản thì bạn ý có. cái kỹ năng thứ khi đó là kỹ năng bán hàng. hay là kỹ năng chốt sale. Rồi!. Thì nhờ cái răng đó mà bạn ấy kiếm được. 20 triệu đồng đầu tiên ở trong cái việc. môi giới bán bất động sản. Đến thời điểm này. thì bây giờ bạn ấy thu nhập có những tháng. bây giờ hàng trăm triệu đồng một tháng. và bây giờ mua ô tô đi rồi . Thì tôi chia sẻ bạn là ở đây bao nhiêu bạn. quan tâm đến cái câu hỏi là: “Nếu em mới bước vào. bất động sản thì em nên bắt đầu như thế nào?”. Thế thì các bạn là có thể ghi công thức này. Đây là một cái công thức dành cho những người mới. Và cái công thức này nó có tên là S.S.I . Chữ S đầu tiên nhờ hỗ trợ có thể vẽ . cho anh em trên màn hình tức là cái chữ S.S.I.

Thì cái chữ “S” đầu tiên đấy nó là Skills. Tức là kỹ năng. Khi bạn bước vào bất động sản . Bạn sẽ chọn ra một cái kỹ năng nào đó. Và nếu bạn giỏi kỹ năng đó bạn sẽ kiếm được tiền. Tôi ví dụ như này:. ”Gần đây có một người làm về pháp lý bất động sản. và anh ta hợp tác với chúng tôi”. Thế thì tôi bán tài sản đó. Thì bạn biết anh ta được bao nhiêu tiền không?. Tài sản đó khoảng hơn 80 tỷ. Anh ý được Tức là anh ấy phụ trách về phần pháp lý . Và anh ta được khoảng độ 18 tỷ đồng. Thế thì tại sao anh ấy lại kiếm được tiền?. Bởi vì anh ấy có một cái kỹ năng là . cái kỹ năng làm pháp lý bất động sản . tức là anh ấy có thể là xử lý. Ví dụ như là một số bạn. bạn ấy biết là như thế này:. Trong bất động sản thì pháp lý là một cái chủ đề. rất là quan trọng. Ví dụ một cái miếng đất. mà không có sổ đỏ thì có khi đã chỉ 10 đồng.

Nhưng sau khi mà làm nó thành có sổ đỏ. có thể nó thậm chí trở thành 20 đồng. hoặc là 18 đồng.Thì Cái chữ “S” đầu tiên. Là cái chữ kỹ năng tức là bạn cần phải. Giỏi một kỹ năng nào đó ví dụ:. Nếu bạn giỏi kỹ năng Marketing và bán hàng . Thế thì lập tức là bạn sẽ bán được tài sản.. Tôi ví dụ:. Gần đây bạn môi giới mà kiếm được 1 tỷ đồng.. Thế thì bạn thấy bán tài sản cho tôi. hơn 30 tỷ. Thế thì thì tại sao mà bạn ấy kiếm được tiền?. Câu trả lời đây là bởi vì bạn ấy có kỹ năng bán hàng. Và một cái bạn mà phụ trách marketing . bán cái tài sản đó thì cũng được chia là 1% . Hơn ba chục tỷ là được 300 triệu đồng. Thế thì tại sao bạn ý kiếm tiền? . Vì có kỹ năng marketing. Như vậy với rất nhiều bạn. khi mới bước vào bất động sản bạn sẽ có sự lựa chọn như sau. Là mình sẽ chọn ra một kỹ năng nào đó. để mình cải thiện. Ví dụ:.

Marketing, ví dụ bán hàng. Ví dụ như là Pháp lý bất động sản và còn rất nhiều kỹ năng khác nữa Tôi ví dụ: Tôi có một lần tôi đi giao dịch một cái tài sản Thế thì cái anh anh bạn này vì tôi lại bận quá Thế tôi mới nhờ anh ý là: “Thôi tôi bận quá! “Tôi không kịp về về, ông đi đàm phán cho chủ nhà hộ tôi” Thế ông đàm phán đi. Thế anh bạn tôi mới làm Ví dụ như là đàm phán cái tài sản đó 10 đồng Anh ấy giảm giá, đàm phán rất là tốt, giảm giá được. Ví dụ là mua là 8 đồng Thì tóm lại là anh bạn tôi deal đấy là được 300 triệu Thì tôi vẫn nhớ cái này sản đó là bởi vì tôi bận tôi không có đi giao dịch được.

Và anh ấy viết giấy đặt cọc viết tay. với chủ đất luôn còn tôi chuyển khoản . Thế thì anh ấy kiếm được tiền. Anh ấy kiếm được 300 triệu đồng. . Tại sao anh ấy kiếm được 300 triệu?. Bởi vì anh ấy có kỹ năng đàm phán. và anh ấy cũng thẩm định cho tôi tài sản luôn. Thực ra ngoài cái câu chuyện của đàm phán. thì anh ấy thẩm định tài sản. Như vậy!. Tại sao người đó kiếm được tiền?. Bởi vì họ có một kỹ năng là thẩm định . và đàm phán tài sản. . Thế tôi chia sẻ cho bạn. Tôi ví dụ như là:. Gần đây thì tôi tham dự một cái lớp phong thủy. rất là hay và tôi chia sẻ với các bạn là. Tôi không phải một siêu sao về phong thủy. Tuy nhiên là tôi xác định là. tôi cần phải có các kiến thức và kỹ năng. về phong thủy. Tuy nhiên trong lớp học đó . Thì có một số bạn khác bạn ấy quyết định là sẽ. đi theo con đường chuyên nghiệp về phong thủy.

Và một cái lớp học về phong thủy. Bạn có thể đi học khoảng độ tầm3, 4 lớp học rồi là tổng thời gian bạn dành cho cái việc học phong thủy 3 tháng hoặc 6 tháng rồi là rèn luyện rồi thực hành rồi nghiên cứu. Nhưng sau đó bạn giỏi thì bạn biết bạn được lợi ích gì không ạ? Cái lợi ích của bạn ở đây là: Bạn có thể tính tiền khi đi xem nhà xem đất cho người khác Tôi ví dụ: 10$/m2 10$/m2 là bao nhiêu tiền? Thế thì ví dụ hơn 230.000 VNĐ. Thì tôi ví dụ như này: Một cái nhà 100 m2 Thì bạn được bao nhiêu tiền? Bạn vào xem và bạn được 1000$ 1000$ bằng bao nhiêu tiền? Hơn 23 triệu. Thế thì tại sao bạn kiếm được tiền? Bởi vì bạn có một cái kỹ năng Đó là kỹ năng phong thủy trong bất động sản.

Chữ “S” đầu tiên mà tôi chia sẻ cho bạn. là bạn cần phải giỏi một cái kỹ năng nào đó.. Bạn có thế không cần phải giỏi tất cả . Nhưng bạn cần phải giỏi có kỹ năng nào đó . Mà đây là cái cơ hội, là cái nền tảng đầu tiên. để bạn có thể tham gia vào một đội nhóm. bất động sản bất kỳ. Tôi ví dụ:. Tôi được một số anh em khác rủ vào làm. một cái dự án hơn 80 ha là một cái dự án. bất động sản lớn. Tại sao họ muốn đưa tôi vào?. Đơn giản thôi, tôi có cái khả năng marketing. và phân phối bất động sản.. Thế sau khi mà làm dự án xong thì chắc chắn. là anh em sẽ phải nhờ đến tôi. Ngoài ra, . tôi có kĩ năng khác mà anh em đó không có. . Đó là kỹ năng gọi vốn. Tức là tôi có thể . gọi các cổ đông các nhà đầu tư vào . và tôi có thể xử lý bài toán chia với họ . Thế thì ở đây: Cái từ khóa số 1, từ khóa đầu tiên. mà nhiều bạn cần phải nắm được.

Là phải chọn ra một kỹ năng và giỏi một kỹ năng.. Thì trong bất động sản nó có rất nhiều kỹ năng:. Điều tra, định giá, đàm phán, marketing. bán hàng, gọi vốn, pháp lý, phong thủy. Tôi ví dụ: Một bạn gần đây được tôi mời . tham gia vào team. Tại sao? . Bạn ấy có một kỹ năng là về xây dựng. . Tức là bạn ấy có thể xây được nhà, . xây dựng những cái tòa nhà vài chục phòng. xây được những cái tòa nhà . 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Thế thì bạn ấy. được tham gia vào team. Tại sao? . Vì có một kỹ năng. Ok! Giỏi một cái kỹ năng.. Thế thì bạn hãy chọn cho mình một cái kỹ năng.. Thì đấy là cái chữ “S” đầu tiên. Bao nhiêu bạn đồng ý ở đây là . một cái bài học quan trọng. Tôi vừa chia sẻ cho bạn,. bạn nhớ câu chuyện mà kiếm được 18 tỷ đồng không ạ?. Giỏi một kỹ năng là pháp lý bất động sản. mà theo bạn thì kỹ năng về pháp lý bất động sản.

Có quan trọng không?. Cảm ơn chia sẻ của rất nhiều anh em. . Giỏi một kỹ năng rất tuyệt vời. Chữ “S” đầu tiên nhé . Thế thì tôi vừa chia sẻ cái bài học. là dành những bạn mới. Là tôi mới bước chân. vào bất động sản thì tôi nên đi theo. một cái quy trình nào, hay một cái công thức nào,. hay một cái bí quyết nào.. Thì ở đây chúng ta có cái công thức là S.S.I. thì chữ “S” đầu tiên là kỹ năng. Thế bây giờ sang chữ “S” thứ 2 thì nhiều bạn. là bạn phải xử lý được cái chữ “S” thứ 2. Tôi ví dụ: Một bạn Này bạn hãy rất là giỏi. trong cái việc là chốt sale bất động sản. Ví dụ: Khách hàng vào phát là một mình bạn. chốt được ngay, bạn bán được ngay . Tuy nhiên thì bạn bảo là nhưng mà . mỗi lần chốt bán một cái mảnh đất, một cái nhà như thế. Thì em được khoảng độ tầm mà 20, 30 triệu hoặc 50 triệu. tùy từng thương vụ. Bây giờ làm thế nào.

Để em có thể kiếm được nhiều tiền hơn?. Thì tôi mới nói bạn đấy là như này . Là em phải giải quyết được bài toán nó quy mô hơn. Ví dụ: Một mình em thì ok rồi.. Thế nhưng mà câu hỏi là làm thế nào mà . Dưới em có 20 người cũng có cái năng lực bán. giống như em. Tức là em phải xử lý được. cái chữ “scale” là cái chữ “S” thứ 2 . Sau khi em đã bán giỏi rồi. Thế thì làm thế nào mà dưới em có . 20 bạn, 50 bạn cũng bán giỏi như em.. Thì nếu như dưới em có 20 bạn, 50 bạn. mà cũng bán giỏi như em và ví dụ. em được 30% trên tổng doanh số bán hàng. của họ. Ví dụ 20 bạn. thế bình quân mỗi bạn đem về 50 triệu một tháng. cho em thì em sẽ được 1 tỷ đồng . thì em được 30% của 1 tỷ . em được 300 triệu Thu nhập thêm . thì nhiều người bị mắc kẹt ở cái chữ “S” thứ 2 là. họ không thể giải quyết được cái chữ “Scale”. Tức là giải quyết về mặt quy mô hơn.

Bạn đã xây được một cái nhà để bán rồi. bạn biết cách xây một cái nhà rồi. nhưng bạn không thể nào là bạn nghĩ ra được . cách nào mà triển khai xây 100 cái nhà cùng một lúc.. Và đó là một sự lựa chọn.. Có những trường hợp, có những bạn môi giới . thì không tức là siêu sao bán hàng.. Bạn ấy không đi cái con đường. là bán quản lý một cái quân 50 người hay là 500 người. rồi bạn ấy vẫn một mình, vẫn một mình chiến đấu. thế nhưng mà bạn ấy quyết định là. không giải bài quy mô nữa. . Bạn ấy tập trung vào giải bài giá trị . thì đấy là sự lựa chọn thứ hai. Ví dụ: . Từ nay tôi chỉ bán những căn 10 triệu đô trở lên thôi . Ok ạ! Thế thì tôi chia sẻ với bạn là ở đây . chúng ta đã đi qua hai chữ “S” rồi được chưa ạ. Chữ “S” đầu tiên mà tôi khuyến khích những bạn. mới vào bất động sản hãy chọn ra một kỹ năng nào đó. giỏi mà bạn sẽ kiếm được tiền trong bất động sản.

Chữ “S” thứ hai. Tôi ví dụ như là Tôi vẫn hay nói chuyện với một số anh em ý: “Bạn đi học lớp siêu sao môi giới đi.” Học xong bạn về bạn sở hữu một kĩ năng, hai kỹ năng marketing và bán hàng, tiếp theo nữa là bạn có một cái học tư duy về chiến lược chọn sản phẩm thì bạn về bạn có thể bán nhà của bất kỳ ai Một là bán nhà của mình hai là bạn bán nhà của anh, em, bạn bè, hàng xóm ví dụ cái nhà 3 tỷ mà bạn đàm phán bạn trao đổi là tôi phải lấy 3% Thế thì 3% là bạn được 9 chục triệu thế còn những bạn mà chưa biết đàm phán chưa được học, chưa được hướng dẫn mà chỉ lấy được 1% thôi thì 1% cũng được ba chục triệu nhưng mà bảo với người đó: “Hãy đi học đi học đi” Học một cái nghề học một cái sự nghiệp.

Thì rất là nhiều người họ lại bảo là: “không! nhỡ học không hiệu quả thì sao” “Học em không làm được thì sao” Hay là: “Học làm cái gì?”. Thì đấy là cái điều rất là đáng tiếc, nhiều người người ta đánh giá rất là thấp để việc học tập phát triển cá nhân nên là họ không thành công. Và cái thứ hai nhiều người đã chỉ nhìn thấy cái rủi ro nên họ không có dám hành động gì cả mà họ không nghĩ là nếu học thành công thì sao Tôi sẽ sở hữu một cái kĩ năng Tôi sẽ sở hữu một cái sự nghiệp và sự nghiệp này nó đem lại cho tôi nhiều tỷ đồng trong nhiều năm về sau. Và thực tế ở ngoài 80% môi giới họ thất bại, họ không kiếm được tiền bởi vì họ không giỏi cái kỹ năng nào cả thực tế là 80% môi giới thất bại.

Và bạn phải học những cái phương pháp,. những cái tư duy, những cái kỹ năng. để lọt vào top 20% những người môi giới thành công. kiếm được tiền. 80% môi giới thất bại . nó mới là thực tế.. Thế bây giờ, chúng ta nói về cái chữ “I” cuối cùng. Thì sau khi mà bạn đã kiếm được tiền. nhờ cái kỹ năng giỏi,. nhờ xử lý tốt bài toán về mặt quy mô . và bạn có thể tiến đến giai đoạn thứ ba . chữ “I” thứ ba đó là “Invest” tức là đầu tư.. Thì cái từ đầu tư ở đây khi bạn bắt đầu. có một cái lượng tiền mặt bạn tích lũy rồi. bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư . thì tôi trong vòng 1,2 phút này tôi sẽ ôn lại bài cho các bạn. Hầu hết mọi người khi nghĩ đến đầu tư. thì họ nghĩ đầu tư cái gì? . thì chúng ta có công cụ này:. Bất động sản, chứng khoán, vàng bạc, trái phiếu, forex. Coin, cổ phần doanh nghiệp, Khi nói các công cụ đầu tư.

Không có quá nhiều sự lựa chọn Đấy là cái bên bàn tay phải của chúng ta Sai lầm của mọi người là họ không biết là thực ra bí quyết đấy không phải nằm ở đầu tư bất động sản cũng không phải nằm ở đầu tư chứng khoán cũng không phải nằm ở đầu tư cổ phần doanh nghiệp Đây chỉ là công cụ thôi ạ. Cùng đầu tư bất động sản có rất nhiều người thất bại cùng đầu tư chứng khoán có rất nhiều người thất bại. Họ quên đầu tư ở bên bàn tay trái chứ không phải mạnh tay phải này Bên bàn tay trái là đầu tư vào đâu? Không phải bất động sản mà là những cái hiểu biết của bạn trong bất động sản. Bạn không có vốn! Không sao cả, bạn cần phải có hiểu biết bạn sẽ huy động được vốn bạn có thể thậm chí mua bất động sản 0 đồng giống như rất nhiều bạn học viên của tôi Được chưa ạ! Hiện nay đang đi mua bất động sản mà không bỏ đồng nào.

Có những bạn khoe với tôi là:. “Em mới mua một cái 5 tỷ 3 chả bỏ đồng nào”.. Có một bạn khác thì khoe với tôi là:. “Em mua một cái hơn 5 tỷ . ngân hàng còn cho vay em vay là 6 tỷ 9 cơ. Thì tôi chia sẻ bạn là. Không phải là bất động sản. mà là những hiểu biết của bạn . trong việc đầu tư cộng sản thì trí tuệ đầu tư vào đâu?. đầu tư vào trí tuệ. Như chúng tôi đây . Hiện tại vẫn đang tiếp tục đầu tư duy trí tuệ. tại sao? Bởi vì quan điểm của chúng tôi. là 1 đồng ăn 100 đồng. Chúng tôi sẵn sàng . thuê những người tư vấn và ngồi tư vấn . cho chúng tôi mà trả tiền theo tiếng. trả tiền theo tháng.. hoặc trả tiền theo năm. Ví dụ 1 ông chuyên gia. mình trả cho ông ấy 30 triệu một tháng. thì là mình phải trả 360 triệu một năm. trước đây chúng tôi từng trả 2 ông chuyên gia. 60 triệu một tháng. 720 triệu một năm. Ví dụ gần đây.

Mới chuyển cho một ông chuyên gia khác chuyên tư vấn về Luật 120 triệu đồng Đầu tư vào đâu? Đầu tư vào đây này Đầu tư vào đây Thay vì trải nghiệm 15 năm người ta tư vấn cho mình người ta hướng dẫn cho mình thì chỉ hai tiếng đồng hồ là mình nắm được ngay Thay vì là thử mới sai mất tiền. Đôi khi là mình chỉ cần 1 năm mình có thể bằng cái trình độ của người 10 năm Giống như một bạn. Ví dụ: Bạn muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán Sở hữu công ty trên sàn chứng khoán Ví dụ như nếu bạn đi con đường giống như tôi Trước đây chẳng hạn tôi mất 3 năm rưỡi 4 năm Nhưng nếu bạn gặp tôi bạn nhờ tôi kèm cặp Coaching thì bạn chỉ mất 3 tháng thôi 3 tháng là bạn sở hữu công ty trên sàn Thế quay trở lại à chúng ta còn đầu tư vào mối quan hệ nữa không phải bất động sản. Những mối quan hệ chất lượng trong việc đầu tư bất động sản.

Thế tôi ví dụ như thế này, tôi chia sẻ bạn. Tôi hay chia sẻ những câu chuyện mà. Tôi mua miếng đất hơn 20 héc ta đấy. Thế thì tại sao mà mua được giá rẻ . bằng một phần ba thị trường?. Bởi vì có những mối quan hệ chất lượng . Thế thì người ta giới thiệu cho mình. . Nên là nhiều anh chị em thì bạn nên biết là. Không phải là bất động sản đâu. Mà là trí tuệ, hiểu biết của bạn, những mối quan hệ.. Cái thứ 3 đó là gì? Con người thì phần này . là ôn lại bài cho một số anh em học lớp cơ bản. Có tiền nhưng không có người triển khai. Mua một cái tài sản xong thì ví dụ lúc mình bán ra. thì không ai đi tiếp khách mình thì bận bao nhiêu việc. hoặc là mình đi tìm mua nhưng mà không tìm thấy. Bởi vì mình có đi tìm đâu một tháng mình mới đi. xem được đúng hai lần, mình làm gì có thời gian. Thế thì mình phải có người chứ.

https://www.youtube.com/watch?v=LBHXPinacpI

https://youtu.be/LBHXPinacpIBạn không có vốn! Không sao cả. . Bạn cần phải có hiểu biết. Bạn sẽ huy động được vốn. Bạn có thể thậm chí mua bất động sản 0 đồng. giống như rất nhiều bạn học viên của tôi.. Được chưa ạ!. Hiện nay đang đi mua bất động sản . mà không bỏ đồng nào.. Bây